Bildbeskrivning

Tele: 070-574 81 86   |   E-post: info@jakobssontak.se

Bildbeskrivning

Om Oss

Vårt specialområde är tätskikt på tak och andra delar av byggnader i vår utemiljö.  Från 30  års arbeten med främst takpapp och andra mjuka material har vi skaffat en erfarenhet som är svår att överträffa. 

Under årens lopp har vi även utvecklat vår kompetens inom en rad andra områden med anknytning till bygg- och fastighetsservice. 

Därför kan vi i dag erbjuda ett brett tjänsteutbud till såväl det stora fastighetsbolaget som villaägaren. 

 

Bildbeskrivning

   

Image description

Takläggning

Främst arbetar vi med papp och andra mjuka material samt tegeltak. Men även andra typer av tätskikt i byggnader och på olika platser i vår miljö.

Plåtarbeten utförs i samarbete med duktiga plåtslagare.


Vi arbetar med väl utbildad, erfaren personal och följer lagstadgade säkerhetsföreskrifter samt en väl utredd, förankrad miljöpolicy. Ett professionellt utfört arbete  är din garanti för ett långvarigt skydd.

Certifieringar: Bas U, Bas B och Heta arbeten


Image description

Konsultation

Ring oss för en konsultation när du har konstaterade skador på ditt tak, läckage, misstänker fel i ytskikt eller har annan anledning att begära professionell hjälp.


Med vår kunskap och erfarenhet kan vi ge dig råd och även erbjuda dig en trygg lösning på problemet.

Det gäller att veta vad man skall titta efter när man söker källan till ett läckage t ex, likväl som man måste förstå hur det skall åtgärdas.  

Image description

Serviceavtal och andra arbeten

I förebyggande syfte kan vi erbjuda fastighetsägare individuellt anpassade serviceavtal som garanterar en kontinuerlig kontroll och åtgärdande av nödvändigt underhåll.


Vi utför oftast även andra arbeten i samband med takläggningar. Det kan omfatta byte av hängrännor och stuprör, montering av självrensare, utkastare m m.

Reparation eller montering av snörasskydd är också ganska vanligt förekommande arbeten vi utför.