Bildbeskrivning

Tele: 070-574 81 86   |   E-post: info@jakobssontak.se

Snickeri- och Målning


Tillsammans med samarbetspartners eller i egen regi kan vi erbjuda fastighetsägare reparations- och snickeriarbeten. Det kan t ex gälla inläggning av laminatgolv, rivning/flyttning av väggar, listning m m.

Vi utför även målningsarbeten. Inom- som utomhus. Fasader.
Renovering av fönster med tätning, kittning och målning är ett annat exempel på sådant vi brukar utföra åt en del av våra kunder.  Vad behöver ni hjälp med?


Kakelsättning och murning


Kakelsättning och murning
Det har hunnit bli ett antal badrum under årens lopp, där vi gjort mindre eller större arbeten.  Vi tar inte på oss stora entreprenader. I stället har det varit enstaka eller ett mindre antal objekt som vi genomfört till olika fastighetsbolag. Naturligtvis jobbar vi även med detta enligt de byggnormer som stipulerats.
Sättning av kakel och klinker samt murningsarbeten och putsning genomförs. I projekt där så krävs, samarbetar vi med välrenommerade, våtrumscertifierade plattsättare och murare. Det är viktigt att framhäva.


Fastighetsservice


Detta är ett vittomspännande begrepp som bra beskriver den flora av tjänster vi kan erbjuda. Trädgårdsarbeten, trädfällning, asfaltering, svetsning, städning av vindar och källare takskottning m m.
Tillsammans med våra samarbetspartners
erbjuder vi resurser, kunnande och leveranssäkerhet.


   

Image description

Takläggning

Främst arbetar vi med papp och andra mjuka material samt tegeltak. Men även andra typer av tätskikt i byggnader och på olika platser i vår miljö.

Plåtarbeten utförs i samarbete med duktiga plåtslagare.


Vi arbetar med väl utbildad, erfaren personal och följer lagstadgade säkerhetsföreskrifter samt en väl utredd, förankrad miljöpolicy. Ett professionellt utfört arbete  är din garanti för ett långvarigt skydd.

Certifieringar: Bas U, Bas B och Heta arbeten


Image description

Konsultation

Ring oss för en konsultation när du har konstaterade skador på ditt tak, läckage, misstänker fel i ytskikt eller har annan anledning att begära professionell hjälp.


Med vår kunskap och erfarenhet kan vi ge dig råd och även erbjuda dig en trygg lösning på problemet.

Det gäller att veta vad man skall titta efter när man söker källan till ett läckage t ex, likväl som man måste förstå hur det skall åtgärdas.  

Image description

Serviceavtal och andra arbeten

I förebyggande syfte kan vi erbjuda fastighetsägare individuellt anpassade serviceavtal som garanterar en kontinuerlig kontroll och åtgärdande av nödvändigt underhåll.


Vi utför oftast även andra arbeten i samband med takläggningar. Det kan omfatta byte av hängrännor och stuprör, montering av självrensare, utkastare m m.

Reparation eller montering av snörasskydd är också ganska vanligt förekommande arbeten vi utför.